BRUNTÁL | Váleční veteráni se sešli ve středu 15. listopadu na bruntálské radnici při příležitosti Dne válečných veteránů. Setkání, iniciovaného městem Bruntál, se účastnili členové Československé obce legionářské (ČsOL) a Českého svazu bojovníků za svobodu.

Foto: MěÚ Bruntál

Jedním z hostů měl být Petr Beck, jemuž prezident republiky Miloš Zeman 28. října propůjčil Řád Tomáše Garriqua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Petr Beck se v březnu roku 1945, poté, co se mu podařilo uprchnout z pochodu smrti, přidal k Rudé armádě osvobozující Československo. Na středeční setkání válečných veteránů ale ze zdravotních důvodů nedorazil. Ostatní hosté proto alespoň připili na jeho počest.

Zúčastnění si poté připomněli význam Dne Válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu. Dále pak zástupci ČsOL shrnuli uplynulý rok a seznámili hosty se svou činnosti. Starosta města Bruntálu Petr Rys upozornil na blížící se sté výročí konce první světové války.

Zdroj: Foto: MěÚ Bruntál