KRNOV | Strážníci od pondělí 5. do středy 7. února zaznamenali několik stížností na nevhodnou prezentaci spolku Stop genocidě, který na několika místech ve městě pořádal demonstraci za zastavení umělých potratů spojenou s petiční akcí.

Foto: ilustrační – Pixabay

Oznamovatelé poukazovali především na rozdávání letáků malým školákům nebo na drastické fotografie, kolem kterých musí projít děti například do školní jídelny na náměstí Hrdinů. Akce, zaměřená především na středoškoláky, byla řádně nahlášena Městskému úřadu v Krnově.

Kontrolami tajemníka úřadu i odborníka na tyto záležitosti z Policie ČR nebyly shledány závady, přesto tajemník důrazně upozornil pořadatele demonstrace na jejich povinnost zamezit přístup k panelům dětem, jsou-li bez doprovodu rodičů.

Zdroj: MěÚ Krnov