BRUNTÁL | Ve stejném termínu jako jsou dny města v Bruntále se koná i festival „Plungés miesto šventé“ v našem partnerském městě Plungé v Litvě. Při příležitosti těchto oslav jsou každoročně zvány delegace ze všech partnerských zemí.

Letos jeli město Bruntál reprezentovat zastupitel Jan Franek a za městský úřad Petra Rybárová, Ivona Orságová a Petr Chlápek.

Oslavy byly zahájeny konferencí “Mezinárodní partnerství: Silné stránky spojují a vytvářejí příležitosti”, které se účastnili hosté a prezentátoři z osmi zemí. V úvodu se ujal slova starosta města Plungé Audrius Klišonis, který poblahopřál účastníkům konference a byl potěšen myšlenkou uspořádat tuto akci s možností lépe se vzájemně poznat, sdílet zkušenosti a třeba i navázat užší vztahy. Zajímavé projekty z různých oblastí zde postupně představili zástupci jednotlivých měst, a sice Plungé (Litva), Bjerkreim (Norsko), Tukums (Lotyšsko), Menden (Německo), Konotop (Ukrajina), Kvareli (Gruzie), Golub-Dobrzyń (Polsko) a Bruntál (Česká republika). Poslední prezentace patřila Litvě a její vizi „Lietuva 2050“. Celou konferenci moderovala Orijana Mašalė z Vilniusu, nezávislá členka představenstev několika společností.

Bruntálská delegace prezentovala projekt „Bridging the Gap – vize města Bruntálu 2070“, celý proces tvorby této dlouhodobé strategie, hlavní oblasti potenciálního rozvoje města a autorské návrhy samotného tvůrce světoznámého architekta Hereberta Dreiseitla. Prezentace doplněná také o video komentované přímo Herbertem Dreiseitlem se setkala s velkým ohlasem u všech zástupců měst, kteří v závěrečné diskusi tento projekt vyzdvihli, ocenili a popřáli městu Bruntál hodně zdaru v jeho plánech.

Odpolední program pokračoval návštěvou různých institucí a organizací, např. škol, domovů pro seniory či nové sportovní haly a dále podle zájmu jednotlivých delegací.

Večer pak patřil slavnostnímu zahájení městského festivalu Plungé a mezinárodního folklorního festivalu „Saulele raudona“ v kostele sv. Jana Křtitele, kde se sešly stovky lidí. Letos se začátek oslav ve městě shodoval se smutným datem pro Litvu – 14. června si litevský národ připomíná Den smutku a naděje, začátek masových deportací Litevců na Sibiř. Zahájení tedy bylo citlivé, vznešené a decentní. Po mši svaté a dojemném vystoupením dětí s kufry a za zvuku jedoucího vlaku připomínající tento den, promluvil starosta města Plungé Audrius Klišonis, že je třeba znát svou historii a předávat ji dál svým dětem, ale zároveň je štěstí žít dnes ve svobodné Litvě. Poté se kostelem rozezněl hlas operního sólisty Eugenijuse Chrebtovase za doprovodu komorního orchestru Hudební akademie pod vedením Vytautase Lukočiuse. Písně, které se staly národními hymnami, spolu se sólistou zpívali diváci ve stoje držící se za ruce.

Druhý den se konalo slavností zastupitelstvo města za přítomnosti delegací a dalších hostů, kde starosta města Plungé Audrius Klišonis zhodnotil uplynulý rok, hovořil o rozvíjejících se mezinárodních vztazích, podepsal obnovenou smlouvu s městem Bjerkreim z Norska, s nimž jsou partnery již 30 let, a předal ceny významným osobnostem za kulturu a umění. Zde proběhlo také oficiální pozdravení a předání dárků z partnerských měst. Zastupitel města Bruntálu Jan Franek ve své řeči ocenil přístup města Plungé k oslavám, který nám může být příkladem, a zhodnotil podstatu vzájemných setkávání, která přináší inspiraci a další příležitosti.

Vrcholem festivalu byl průvod městem, kterého se účastnily zahraniční delegace a dalších 50 různých organizací a institucí z oblasti vzdělávání, sportu, kultury, podnikání, integrovaného záchranného systému apod.

Celá návštěva byla zakončená vzájemnými diskusemi nad možnostmi užší spolupráce a posílení partnerství v budoucnu.

Foto: MěÚ Bruntál