BRUNTÁL | Bruntál poctila v závěru března vzácná návštěva. Na pozvání starosty do města zavítal renomovaný německý krajinářský architekt, urbanista a přednášející profesor Herbert Dreiseitl s ženou. Během třídenní návštěvy se blíže seznámili se současným Bruntálem a setkali se s celou řadou zdejších osobností.

Foto: MěÚ Bruntál

Herbert Dreiseitl se svojí manželkou Bettinou, taktéž odbornicí na krajinářskou architekturu, přijeli do Bruntálu v pondělí 28. března. Poté, co je přivítal starosta města Petr Rys, se v první den návštěvy setkali také s předsedou Klubu Za starý Bruntál Pavlem Rapušákem a režisérem a bruntálským patriotem Vladimírem Morávkem. Ti s hosty diskutovali o vývoji Bruntálu v širším historickém kontextu – počínaje samotnými kořeny města až po nedávnou minulost a současnost. Dreiseitlovi si pak v doprovodu starosty prohlédli Bruntál.

Náplní dopoledního programu v úterý 29. března bylo pracovní setkání s představiteli města za účasti známého českého architekta Přemysla Kokeše, který společně s Herbertem Dreiseitlem rozvíjí aktivity v tuzemsku. Sám Dreiseitl má za sebou mnoho úspěšných projektů po celém světě, včetně například Singapuru nebo Berlína, a přednáší na několika univerzitách.

Středobodem jeho zájmu je voda, její využití a ochrana v městské krajině. I proto jej v Bruntále krom jiného zaujala nedávno provedená revitalizace Kobylího potoka a zejména samotný Kobylí rybník. Je to jedno z témat, kterému v Bruntále věnoval pozornost, stejně jako tzv. proluce podél Fügnerovy ulice a také rozlehlému prostoru, jenž vznikne mezi vedením obchvatu a zastavěnou částí města ve směru na Opavu. Rád by se Bruntálu a jeho perspektivám ve své práci věnoval i nadále a hodlá s městem zůstat v kontaktu.

K rozvoji měst Dreiseitlovi přistupují maximálně šetrně. „Města se zvětšují, šednou, rozšiřují se zastavěné plochy, vytrácí se z nich příroda. Zajímám se především o to, jak vracet přírodu do měst,“ řekl Herbert Dreiseitl.

Mezi minulostí a budoucností

S Bruntálem jej navíc silně pojí rodinná minulost: pochází odtud jeho rodiče, firma Herbertova dědečka v Bruntále provozovala několik obchodů, včetně prosperující prodejny s nápisem „Dreiseitl“ na bruntálském náměstí.

Návštěva měla ještě jeden, hlubší význam: „Měli bychom překlenovat mezery mezi minulostí a přítomností, mezi původními sudetskými a současnými obyvateli, mezi různými lidmi, mezi Východem a Západem,“ apeloval Herbert Dreiseitl.

Svoji vizi „Bridging the Gap“ představil také studentům střední průmyslové školy a gymnázia. Ti s přednášejícím mluvili plynulou angličtinou, velmi aktivně a kompetentně se zapojovali do diskuse, nastolovali témata, která byla pro samotného profesora očividně zajímavá a aktuální, včetně debat o budoucnosti města.

V poslední den návštěvy Herbert Dreiseitl zavítal do průmyslové zóny a setkal se také s Andreasem Huberem.  Je to rovněž potomek sudetských Němců z Bruntálu, který v Augsburgu provozuje consultingovou firmu zaměřenou na financování rozvojových projektů. Schůzku zprostředkoval starosta města.

Z hlediska profese je pro Herberta Dreiseitla Bruntál zajímavý díky potenciálu, který nazval mimořádným. Urbanista se v průběhu své kariéry nesoustředil pouze na velké projekty v aglomeracích světového významu. Pracoval i v daleko menších sídlech včetně města, kde žije a které je velikostně blízké Bruntálu. Rád by své zkušenosti a znalosti sdílel s městy, které mají podobné přírodní dispozice i socioekonomické předpoklady a navzájem je takto propojoval.

Zdroj: MěÚ Krnov 

top