KRNOV | Příchod ke cvilínským schodům z Městské ulice by měl být od jara komfortnější. Úpravou prochází kamenná stezka, která ještě donedávna byla zakrytá asfaltem či vrstvou hlíny a různě vyspravovaná makadamem a dalšími materiály.

Foto: MěÚ Krnov

Stavební opravy probíhají v úseku dlouhém 158 metrů, z nichž posledních 20 metrů, těsně pod cvilínskými schody, je nemovitou kulturní památkou. „Oprava stezky byla vzhledem k různému druhu poškození rozdělena na úseky. V části byl odstraněn asfalt, kamenný povrch i podloží, jinde po odstranění asfaltu došlo jen k předláždění kamenného povrchu, na některých místech byla stezka pouze očištěna. Pro dláždění  jsme použili v maximální možné míře původní kámen a ten, který se již upotřebit nedal, byl nahrazen novým. Na základě požadavku památkářů je stezka odvodněna žlaby vyskládanými z kamenů a v souvislosti s odvodněním byly vyčištěny i roury propustků a stávající příkopy. Součástí zakázky je také úprava napojení sousedních nemovitostí na stezku,“ popisuje Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek.

Akci za 973 tisíc korun bez DPH realizuje krnovská společnost Jiří Kalina – Agrokal, hotovo má být v polovině února. „Následně budou probíhat kontroly kvality a v případě potřeby dojde k předláždění, doštětování či dosypu drtě,“ dodává Zbyněk Moravec.

Najít firmu, která by pro město tuto zakázku realizovala, nebylo snadné. „Jedná se o velmi specifickou, odbornou práci, o niž mezi firmami nebyl velký zájem. Zakázku jsme soutěžili třikrát. Jednou se do soutěže nepřihlásit nikdo, podruhé byly cenové nabídky nad naše finanční možnosti. Až napotřetí se podařilo, že jsme mohli vybírat ze tří firem,“ uvádí místostarosta Michal Brunclík.

Oprava kamenné stezky je dalším krokem ke zvelebení Cvilína, který je oblíbeným výletním místem Krnovanů a nejčastějším cílem návštěvníků města. Vloni byla kromě jiného obnovena polozapomenutá výletní stezka nad Petrovým dolem, úpravou prošla autobusová zastávka městské hromadné dopravy v blízkosti poutního kostela nebo byla částečně odkryta štětovaná zpevněná plocha před kostelem. V rámci přípravy rekonstrukce rozhledny probíhaly rozsáhlé průzkumy, které budou sloužit jako podklad pro přípravu projektové dokumentace.

Zdroj: MěÚ Krnov