KRNOV | Také v letošním roce se město Krnov bude věnovat opravám chodníků a komunikací. Proměnou projdou chodníky například na sídlištích Budovatelů a SPC, ve vnitrobloku domů v ulicích Jiráskově a Seifertově nebo v ulici Dobrovského. Posledně jmenovaná akce bude zahájena už na začátku května.  

Foto: ilustrační Pixabay

„V ulici Dobrovského budeme spravovat chodník i komunikaci v úseku od křižovatky s Opavskou ulicí po křižovatku s ulicemi Městskou a Pionýrů. V případě chodníku projde opravou jeho levá strana ve směru od Opavské ulice, a to už od přechodu pro chodce naproti parkoviště vedle domu Opavská 45,“ uvedla Zdena Šarmanová z odboru správy majetku města.

Oprava chodníku bude spočívat v kompletní výměně obrub, štěrkového podloží a v pokládce nového dlážděného krytu ze zámkové dlažby. Jeho úprava bude samozřejmě provedena tak, aby byly splněny požadavky na bezbariérové užívání.

V případě komunikace dojde k položení asfaltového koberce a vybudování nové dešťové vpusti, která by měla zabránit hromadění dešťové vody v křižovatce s Opavskou ulicí. „V průběhu stavby bude komunikace částečně uzavřena podle fáze výstavby tak, aby byl umožněn částečný provoz,“ dodala Zdena Šarmanová. Práce by měly začít v květnu, doba výstavby je odhadována na šest týdnů.

Zdroj: MěÚ Krnov