BRUNTÁLSKO, NYSA (FOTO, VIDEO) | Česko-polská cesta po regionu zamířila do cílové stanice. Zavítala na jízdu Osoblažskou úzkokolejkou a na zámek v Dívčím Hradě a ve Slezských Rudolticích.

Kroky posledního šestého dílu Česko-polské cesty po regionu zamířily na Osoblažsko. Tentokrát se vydáme na jízdu výletním vlakem poháněným parní lokomotivou z Třemešné ve Slezsku až do Osoblahy a zpět. Dozvíme se, jak se připravuje parní lokomotiva před jízdou, kolik se během výletu spotřebuje uhlí a vody, jaká je šíře kolejnice a kolik má oblouků celá úzkorozchodná dráha.

Toulky po osoblažském výběžku, který se častokrát přezdívá jako Slezská Haná, nás zavedou také na zámek v Dívčím Hradě a ve Slezských Rudolticích.

Poslední díl skutečně stojí za to. Podívejte se na video!

Česko-polská cesta po regionu

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (zpravodajství STA Bruntálsko) a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne (Nowiny Nyskie) realizují společný projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.

V rámci projektu se realizují společná setkávání, fotografická soutěž „Moje oblíbené místo“ pro veřejnost z Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství, prezentace šesti multimediálních výstupů (sklářství, pivovarnictví, život na farmě, řezbářství, Slezská Harta a Osoblažská úzkokolejka) a slavnostní večer s vyhlášením výsledků fotosoutěže.