Hydrologická situace v povodí Odry je dobrá i přes nižší srážkové úhrny měsíce září

Hydrologická situace v povodí Odry je dobrá i přes nižší srážkové úhrny měsíce září

MSK | Všechny významné vodní nádrže mají dobrý stupeň naplnění zásobního objemu a bez omezení dodávají vodu pro obyvatele, průmysl a současně zajišťují v řekách pod nádržemi průtoky pro kvalitní život vodních organismů včetně ryb. Průtoky v tocích se pohybují na...
Meteorologové varují před povodněmi

Meteorologové varují před povodněmi

MSK | Český hydrometeorologický ústav rozšířil varování před deštěm. Srážky budou po zbytek neděle a v pondělí velmi vydatné a během 24 hodin může napršet přes 60 milimetrů. To povede i k vzestupu hladin a lokálně se toky mohou dostat i na třetí stupeň povodňové...
Bez vodních nádrží by to nešlo: Ani bez Slezské Harty a budoucí přehrady v Nových Heřminovech

Bez vodních nádrží by to nešlo: Ani bez Slezské Harty a budoucí přehrady v Nových Heřminovech

MSK (FOTO) | Údolní nádrže zmírňují oba hydrologické extrémy, tj. jak povodně, tak sucho. V současnosti je povodí Odry částečně postiženo půdním suchem, které má tendenci přejít do hydrologického sucha, to znamená nedostatku vody v našich potocích a řekách v...
Povodně 1997: nejtragičtější v Česku ve 20. století

Povodně 1997: nejtragičtější v Česku ve 20. století

MSK | Morava a Slezsko se na začátku července 1997 staly dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě. Na většině toků byly dosaženy dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. Povodně si vyžádaly 20 obětí na lidských...