MSK | Český hydrometeorologický ústav rozšířil varování před deštěm. Srážky budou po zbytek neděle a v pondělí velmi vydatné a během 24 hodin může napršet přes 60 milimetrů. To povede i k vzestupu hladin a lokálně se toky mohou dostat i na třetí stupeň povodňové aktivity.

Foto: Mapka

Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu.

Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu. Je nutné uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

Zdroj: ČHMÚ