BRUNTÁL | Ve snaze nadále řešit nedostatek parkovacích míst v sídlišti Dolní město Bruntál připravuje záměr výstavby dalších parkovacích ploch v této části města.

Foto: MěÚ Bruntál

Tři nové parkovací plochy mají vzniknout v ulicích Dělnické a Uhlířské. Celkově se bude jednat o desítky parkovacích míst nad rámec stávajícího počtu.

Rada města ve středu 21. února uložila zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, která by měla prověřit proveditelnost záměru a upřesnit celkový počet nových parkovacích míst.

V loňském roce přibyla nová parkovací stání za komplexem Lesanka a dále v Uhlířské ulici. V současnosti probíhá realizace parkoviště za restaurací v Zatáčce pro více než třicet aut, parkoviště bude dokončeno letos na jaře.

Zdroj:  MěÚ Bruntál 

top