BRUNTÁL | Po pozitivních zkušenostech s květinovou loučkou ve Fügnerově ulici město hodlá tímto způsobem upravovat a udržovat i další plochy zeleně v Bruntále.

Foto: Pixabay

Stávající květinová loučka v blízkosti samotného centra města se stala nejen oblíbeným místem mezi obyvateli i návštěvníky Bruntálu, ale také inspirací pro další radnice. Významu tyto prvky nabývají zejména v poslední době, kdy města trápí sucho, a při péči o městskou zeleň proto stále více zvažují různé možnosti zadržování vody v daném území.

Nejde tedy zdaleka jen o efekt estetický, zmínit lze také fakt, že květinové louky jsou domovem četných druhů hmyzu, který podle mnoha zjištění z krajiny rychle mizí.

Uvedeným směrem se vydal i Bruntál. Rada města proto ve středu 5. června uložila realizovat rozšíření květinových louček o další tři lokality. Půjde o travnatou plochu pod prodejnou Stores, parčík vedle MŠ Komenského („Mahenka“) a plochu v městském parku.

Pozemky se před výsadbou upraví, vyrovná se terén, případně naveze nová zemina a dále se vyseje zvolená květinová směs, která postupně nakvétá v období od června do října.

Příprava pozemků začne na podzim tohoto roku, osety pak budou příští rok na jaře. Náklady na založení jedné loučky včetně osetí činí 25 tisíc korun, které město vynaloží ze svého rozpočtu.

Zdroj: MěÚ Bruntál