BRUNTÁLSKO | Nedávnou opravou místní komunikace Žlutý kopec neskončilo úsilí města o zlepšení dopravní infrastruktury v této lokalitě. V plánu je nyní kompletní rekonstrukce komunikace na ulici Vrchlického.

Foto: MěÚ Bruntál

Stav této místní komunikace je dlouhodobě velmi špatný. To se už v následujících měsících stane minulostí, jelikož rada města v červnu schválila uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem na provedení rekonstrukce. Práce budou zahájeny ještě v letošním roce a mají trvat bezmála čtyři měsíce.

Budou zahrnovat celý půlkilometrový úsek při šířce vozovky 6,5 m až 7,0 m. Stávající povrch vozovky bude rekonstruován a výškově upraven, aby vyhovoval požadavkům i na řádné odvodnění komunikace. Začátek úpravy je v místech stávající křižovatky ulic Žlutý kopec a Vrchlického, kde plynule navazuje na rekonstrukci komunikace Žlutý kopec.

Rekonstruován bude taktéž chodník v místě původního chodníku od viaduktu, komunikace bude doplněna o přechod pro chodce a nový parkovací záliv pro stání dvou vozidel. Součástí projektu je odvodnění komunikace a obnova veřejného osvětlení.

Celkové náklady po vysoutěžení zakázky činí 6,57 milionu korun bez DPH a budou hrazeny z vlastních zdrojů města.

„Opravu Vrchlického ulice jsme motoristům dlouho dlužili. Po provedené rekonstrukci Žlutého kopce bylo logické navázat na tuto místní komunikaci mezi Žlutým kopcem a Opavskou ulicí,“ konstatoval starosta města Martin Henč.

„Ulice Vrchlického se sice nachází na okraji města, ale je významnou spojkou do průmyslových objektů. Je důležité, že po mnoha letech bude uvedena do stavu, který si zaslouží,“ podotkl místostarosta Petr Rys.

Zdroj: MěÚ Bruntál