BRUNTÁL | Právě v těchto dnech je dokončována oprava části část místní komunikace na Žlutém kopci. Město zde nechalo opravit úsek, který je v jeho vlastnictví.

Foto: MěÚ Bruntál

Místní komunikace Žlutý kopec totiž není v celém rozsahu v majetku města. Předmětem rekonstrukce financované městem byla obnova povrchu úseku komunikace v délce 248,2 metru od viaduktu a křižovatky s Vrchlického ulicí směrem k prodejně Miki Fun. Opraveny byly také povrchy chodníků a vjezdů na parcelách města.

Oprava byla provedena metodou studené recyklace, což je technologie, která umožňuje opětovné využití podkladních vrstev vozovky, a tedy šetrnější a efektivnější způsob realizace stavby.

Cena zakázky činí 2,74 milionu korun bez DPH, potřebné finanční prostředky byly vyčleněny z rozpočtu města.

Stavba je již prakticky u konce, zbývá pouze dokončit práce na veřejném osvětlení. „Jsem rád, že aspoň tato část cesty je opravena. Je škoda, že nemůžeme pokračovat v rekonstrukci, protože navazující úsek nepatří městu. Na druhou stranu je potěšující, že zrekonstruována bude Vrchlického ulice, která si opravu rozhodně zaslouží,“ uvedl starosta města Martin Henč.

„Oprava Žlutého kopce je součástí dlouhodobě plánovaných a připravovaných akcí pro zkvalitnění místní dopravní infrastruktury. Věřím, že výsledek ocení řidiči i pěší návštěvníci této lokality,“ dodal místostarosta Petr Rys.

Zdroj: MěÚ Krnov