BRUNTÁL | Ještě v letošním roce se dočká opravy podstatná část místní komunikace na Žlutém kopci. Zakázka, která zahrnuje čtvrtkilometrový úsek ve vlastnictví města, již byla vysoutěžena a práce začnou v následujících týdnech.

Foto: MěÚ Bruntál

Místní komunikace Žlutý kopec není v celém rozsahu ve vlastnictví města. Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu úseku komunikace v délce 248,2 metru od viaduktu a křižovatky s Vrchlického ulicí směrem k prodejně Miki Fun. Opraveny budou současně také povrchy stávajících chodníků a vjezdů na parcelách města.

Oprava bude provedena metodou studené recyklace, což je technologie, která umožňuje opětovné využití podkladních vrstev vozovky a tedy šetrnější a efektivnější způsob realizace stavby.

Cena zakázky po provedené soutěži činí 2,74 milionu korun bez DPH, potřebné finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu města.

„Nyní máme vybraného zhotovitele a věřím, že se podaří dokončit všechny náležitosti tak, abychom mohli akci zrealizovat za příznivého počasí v letošním roce,“ komentoval opravu místostarosta Petr Rys.

Práce proběhnou souběžně s kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení – podzemního vedení, sloupů a svítidel veřejného osvětlení na ulici Žlutý kopec.

Zdroj: MěÚ Bruntál