BRUNTÁL | Další školní vývařovnou, která projde v příštích měsících kompletní rekonstrukcí, je kuchyně Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9.

Foto: MěÚ Bruntál

Investiční akce naváže na realizovanou rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Jesenická a připravovanou obnovu vývařovny ZŠ Cihelní. Obdobně jako v uvedených dvou případech bude řešena dvěma samostatnými veřejnými zakázkami, zaměřenými na gastrotechnologie a stavební úpravy. Rada města již schválila znění předmětných zadávacích dokumentací.

Obnova gastrotechnologie bude zahrnovat varnu a některé provozní místnosti, předmětem prací bude také například demontáž stávající technologie, případná oprava znovu použitelného zařízení kuchyně a revize. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 2,8 milionu korun bez DPH.

V rámci zakázky na stavební práce bude provedena oprava souvisejících stavebních konstrukcí včetně výměny nevyhovujících povrchů – obkladů a dlažeb, odbourání nepotřebných či nevyhovujících dělících příček a zřízení nových dělících příček mezi technologickým vybavením kuchyně a mezi kuchyní a jídelnou. Obnovou projdou také elektroinstalace, zdravotechnické instalace, vzduchotechnika a jídelní výtahy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 miliony korun bez DPH.

„Mateřská škola Pionýrská, stejně jako ostatní školy a školky, si zasluhuje náležitou pozornost a investice ze strany zřizovatele. Proto jsme v rozpočtu města na letošní rok vyčlenili peníze na tolik potřebnou rekonstrukci školní kuchyně. Vzhledem k svému rozsahu byla investiční akce zakomponována do harmonogramu provozu mateřských škol v období hlavních prázdnin,“ konstatoval starosta města Martin Henč.

„Navazujeme na rekonstrukce vývařoven našich mateřských a základních škol. V tomto případě se jedná o kuchyni MŠ Pionýrská, která se uskuteční v průběhu letních prázdnin. Tento prázdninový termín je jediný možný v rámci celoročního provozu mateřské školy, byť i tak bude muset dojít k omezení komfortu stravování ve školce. Očekávám však, že výsledná kuchyně bude přínosem nejen pro kuchařky, ale i pro všechny strávníky,“ doplnil místostarosta Petr Rys.

Zdroj: MěÚ Bruntál