BRUNTÁL | Město Bruntál připravuje opravu místní komunikace na Žlutém kopci. Práce budou zahrnovat čtvrtkilometrový úsek ve vlastnictví města.

Foto: MěÚ Bruntál

Záměr se nyní přiblížil k realizaci, když rada města ve středu 24. května schválila výzvu k podání nabídek v rámci veřejné zakázky na opravu povrchu místní komunikace Žlutý kopec. Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu obousměrné dvoupruhové obslužné místní komunikace v délce 248,2 kilometru od křižovatky s Vrchlického ulicí směrem k prodejně Miki Fun. Opraveny budou také povrchy stávajících chodníků a vjezdů na parcelách města.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje 5 milionů korun, potřebné finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtu města.

 

„Místní komunikace Žlutý kopec bohužel není v celém rozsahu ve vlastnictví města. V minulých letech jsme projekčně připravovali opravu úseku, který je v našem majetku. Nyní jsme konečně před realizací opravy, kterou si obyvatelé Bruntálu rozhodně zaslouží,“ řekl místostarosta Bruntálu Petr Rys. Oprava má být realizována ještě letos.

 

Opravy proběhnou souběžně s kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení – podzemního vedení, sloupů a svítidel veřejného osvětlení na ulici Žlutý kopec. Současně město zahájilo projekční práce směřující k celoplošné opravě ulice Vrchlického.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Oprava povrchu MK Žlutý kopec, Bruntál [PDF, 1,3 MB]