BRUNTÁL | Práce na rekonstrukci autobusového stanoviště pod Společenským domem se blíží k svému završení, autobusy však budou ještě nějakou dobu využívat dočasných zastávek na Zeyerově ulici. 

Foto: MěÚ Bruntál

Pro zrekonstruované autobusové stanoviště bylo třeba naprojektovat a postavit novou opěrnou zeď. Ta byla vystavěna před zdí původní, jejíž stav se ukázal jako havarijní. Stavba bude završena do konce dubna a následovat budou již jen dílčí dokončovací práce.  Ani poté však nebudou ihned možné odjezdy autobusů z nově připravené plochy nad opěrnou zdí.

Bude třeba zkolaudovat jak opěrnou stěnu postavenou na nových základech, tak i opravené části původní zdi, chodníky, mobiliář, stožár veřejného osvětlení, schodiště a další objekty. Tato druhá část kolaudace přitom bude možná až po zkolaudování opěrné stěny. Přestože město požádá o předčasné užívání stavby, na povolení bude čekat další týdny až měsíce.

Novinkou v prostoru zrekonstruovaného autobusového stanoviště jsou osvětlené hodiny, které sem budou nainstalovány po loňském hlasování veřejnosti v rámci participativního rozpočtu. Záměr byl předložen společně s návrhem na výsadbu aleje okrasných jabloní podél chodníku mezi Uhlířskou a Zeyerovou ulicí.

Vyjma zastávek nad opěrnou stěnou již je možné využívat opravené zpevněné plochy včetně nově vzniklých parkovacích míst. „Jsme na konci stavební akce, která se ukázala jako náročná z technického i časového hlediska. Chtěl bych tímto velmi poděkovat spoluobčanům za trpělivost a shovívavost. Musíme ještě počkat na vydání povolení a poté bude možné plnohodnotné využití autobusového stanoviště,“ uvedl starosta města Martin Henč.

„Jako nešťastné se ukázalo řešení původní opěrné zdi, staré několik desítek let a nevyhovující pro takové využití, jako je autobusové stanoviště. Teď bude celý prostor odpovídat všem požadavkům na bezpečnost a pohodlí cestujících, a to na dlouhou dobu dopředu,“ řekl místostarosta města Petr Rys, který má ve své gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Zdroj: MěÚ Bruntál