BRUNTÁL | Už v příštích dnech začne oprava části místní komunikace Květná v Bruntále. Práce si vyžádají přechodnou úpravu provozu.

Foto: MěÚ Bruntál

Souvislou opravou povrchu projde místní komunikace Květná od úseku za křižovatkou s Revoluční ulicí po úroveň domu Květná 29. Práce budou zahrnovat také slepou větev podél domů Květná 11 až 15 a také část ulice Lomené v úseku po most přes Černý potok.

Předmětem prací bude oprava silnice odfrézováním stávajícího a pokládkou nového živičného povrchu, oprava obrub a přídlažby, kanalizačních poklopů a vpustí, předláždění pásu stávajícího stání z vegetační dlažby. Ve slepém rameni Květné ulice proběhne oprava parkovacího stání.

Frézování krytu vozovky je plánováno na čtvrtek 18. a pátek 19. srpna, kdy bude ponechán obousměrný provoz bez omezení. Vlastní stavební práce pak mají začít v pondělí 22. srpna. Během těchto prací bude platit přechodná úprava, kdy provoz bude zjednosměrněn od ulice Revoluční směrem k silnici I/45 (ul. Dr. E. Beneše).

Jednosměrný provoz bude mimo vozidel autobusové dopravy a integrovaného záchranného systému. V opačném směru povede objízdná trasa po místních komunikacích Květná, Na Kopečku, Okružní, Partyzánská, Revoluční (přesné vymezení přechodné úpravy provozu v dokumentu ke stažení).

Zdroj: MěÚ Bruntál