BRUNTÁL | Po loňské celkové rekonstrukci kuchyně ZŠ Jesenická dostane novou školní vývařovnu také ZŠ Cihelní. Kuchyně neprošla celkovou obnovou od dokončení stavby školy v polovině osmdesátých let minulého století.

Foto: MěÚ Bruntál

Rekonstrukce bude zahrnovat stavební úpravy včetně výměny nevyhovujících povrchů – obkladů a dlažeb, odbourání nepotřebných či nevyhovujících dělících příček a zřízení nových dělících příček mezi technologickým vybavením kuchyně a mezi kuchyní a jídelnou. V prvním podlaží se zruší stávající chladicí boxy a vzniknou sklady s umístěnými lednicemi.

Součástí rekonstrukce bude výměna zdravotechniky, elektroinstalace a vzduchotechniky. Odvětrání kuchyně je řešeno pomocí digestoří s integrovanou rekuperací. Vývařovna pak dostane zcela novou a moderní gastrotechnologii. Rekonstrukce se netýká jídelny, ale v té bude instalován nový nápojový stůl.

„Ani v letošním roce nezapomínáme na naše školy a školky. Nejenže průběžně potřebují investice různého rozsahu, ale současně chceme dopřát zaměstnancům i uživatelům patřičný komfort,“ uvedl starosta města Martin Henč.

„Rekonstrukce vývařoven základních škol Jesenická a Cihelní navazují na postupnou obnovu stravovacích provozů, které jsou na našich školách již desítky let. Věřím, že moderní provoz bude přínosný jak pro pracovníky kuchyně, tak pro strávníky, pro které budou pokrmy připravovány na moderních kuchyňských linkách,“ řekl místostarosta Petr Rys a doplnil, že současně se připravuje také rekonstrukce kuchyně MŠ Pionýrská.

S provedením rekonstrukčních prací se počítá okolo letních prázdnin a v jejich průběhu, aby byl co nejméně narušen chod školy. Kalkulované náklady činí 16 milionů korun včetně DPH, ale předpokládá se jejich snížení díky vyhlášené soutěži. Akce bude financována z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Bruntál