BRUNTÁL | Po třech městských základních školách, které prošly rekonstrukcí v uplynulých osmi letech, se dočká také čtvrtá a poslední – ZŠ Okružní. Město získalo dotaci na její zateplení, výměnu oken a instalaci systému nuceného větrání.

Foto: MěÚ Bruntál

ZŠ Okružní je nejnovější z městem zřizovaných základních škol. Dostavěna byla v polovině 90. let minulého století. Od té doby na budově neproběhly žádné významné úpravy a objekt už zdaleka neodpovídá soudobým energetickým požadavkům. Město si proto podalo žádost o dotaci z operačního fondu Životní prostředí. A uspělo.

Projekt počítá s kompletní renovací budovy s předpokládanými náklady ve výši přes čtyřicet milionů korun.

Cílem je zateplení školy tak, aby došlo k výraznému snížení energetické náročnosti objektu; bude tak splňovat požadovaná kritéria dle současných tepelně-technických parametrů. Dveře, okna, prosklené stěny a světlíky budou vyměněny za nové s izolačním zasklením. Zatepleny budou obvodové stěny i střecha budovy.

Druhou částí projektu je instalace systému nuceného větrání. To bude zajištěno pomocí interiérové větrací jednotky s vysokou účinností zpětného získávání tepla, velmi nízkou hlučnosti, nízkým instalovaným elektrickým příkonem a minimální náročností instalace. V každé učebně a družině bude umístěna vždy 1 jednotka.

Rada města ve středu 4. září schválila výzvu k podání nabídek v rámci zadávacího řízení a také realizaci veřejné zakázky formou elektronické aukce.

Renovace budovy ZŠ Okružní bude následovat po zateplení ZŠ Jesenická v roce 2011, celkové rekonstrukci Petrina v letech 2014 a 2015 a nedávno dokončené obnově budovy ZŠ Cihelní.

Zdroj: MěÚ Bruntál