BRUNTÁL | Základní školu v Jesenické ulici čeká další významná investice, kompletní rekonstrukce školní kuchyně včetně nové varny.

Foto: Dagmar Kudličková

Zatímco zařízení školní kuchyně prošlo v minulých desetiletích dílčí obnovou, ze stavebního hlediska zůstává prakticky nezměněna od dokončení stavby školy v roce 1976. Vzhledem ke stavu kuchyně město tuto investici zařadilo mezi své priority a vyčlenilo potřebné prostředky ve svém rozpočtu na letošní rok.

Školní kuchyně projde celkovou rekonstrukcí, proto je akce rozdělena na dvě části – stavební práce a gastrotechnologie. Předmětem stavební části je výměna nevyhovujících povrchů – obkladů, dlažeb, odbourání nepotřebných dělících příček a zřízení nových. Počítá se také s výměnou elektroinstalace, zdravotechnické instalace a vzduchotechniky.

Hlavní náplní obnovy gastrotechnologie je pořízení nové varny včetně dopravy, instalace, zaškolení obsluhy a dalších doprovodných dodávek a služeb.

„Tato investiční akce je pokračováním naší dlouholeté snahy vylepšovat podmínky pro vzdělávání a zdokonalovat zázemí škol zřizovaných městem. ‚Jednička‘ je druhou nejstarší budovou mezi základními školami a tomu odpovídá potřeba investic. Provedli jsme kompletní obnovu pláště školy, ale od té doby uplynulo už téměř dvanáct let. Potřeba rekonstrukce školní kuchyně bylo dlouhodobá, v poslední době už akutní,“ konstatoval místostarosta Petr Rys, který má na starosti odbor správy majetku, investic a dotací.

Ve schváleném rozpočtu města je na rekonstrukci kuchyně ZŠ Bruntál, Jesenická 10 vyčleněna částka přes 13,5 milionu korun, ale předpokládá se, že skutečné náklady budou po vysoutěžení nižší. Hlavní část prací bude realizována v průběhu letních prázdnin, aby byl pokud možno co nejméně dotčen provoz školy.

Zdroj: MěÚ Bruntál