BRUNTÁL | Bruntál získá novou atraktivitu a současně ještě vzroste význam jedné z nejcennějších památek na území města – kostela Nanebevzetí Panny Marie. Město a Římskokatolická farnost Bruntál totiž společně připravují rekonstrukci a zpřístupnění věže farního kostela.

Foto: MěÚ Bruntál

Věž je nyní ve špatném stavu, nepříhodném pro návštěvy veřejnosti. Předmětem plánovaných prací bude odstranění suti, výměna stupnic a podlah podest, očištění dřevěných konstrukcí, vysušení konstrukce, provedení chemické sanace, rekonstrukce interiéru i exteriéru ochozu na věži.

Důvodem rekonstrukce je nejen současný stav věže kostela, ale i skutečnost, že v samotném Bruntále dosud schází vyhlídková věž, ač se město s bohatou historií, obklopené přírodními zajímavostmi, má čím pochlubit.

Po schválení ze strany rady města rovněž zastupitelstvo v úterý 12. dubna schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 2,51 milionu korun Římskokatolické farnosti Bruntál za účelem financování realizace zpřístupnění věže kostela.

„Jsem upřímně rád, že rada i zastupitelstvo města podpořily investiční projekt a daly tímto zelenou pro rozvoj cestovního ruchu v Bruntále. Jedná se opravdu o velký projekt, na který by měly navazovat další, což je rekonstrukce bašty a Farní uličky. Takto bude ve spojení se zámkem vytvořený zajímavý turistický okruh pro návštěvníky centra našeho města,“ uvedl místostarosta města Martin Henč.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie představuje trojlodní stavbu původně z 2. poloviny 13. století, kostel byl poté několikrát upraven. V interiéru se nachází kamenné náhrobníky Bruntálských z Vrbna a členů Řádu německých rytířů. Kostel je chráněn jako kulturní památka.

Zdroj: MěÚ Bruntál