BRUNTÁL | Město Bruntál přichystalo na rok 2018 pro seniory novinku – zájezdy, které budou hrazeny z rozpočtu města. Zájemce o účast na zájezdu však musí splňovat dvě kritéria – být občanem Bruntálu a v den konání zájezdu dosáhnout aspoň 65 let.

Foto: MěÚ Bruntál

Po vyhlášení termínu a místa zájezdu se senior zaeviduje do seznamu zájemců a podepíše souhlas se shromažďováním osobních údajů. Přihlášení na zájezd je nepřenositelné, pokud se zájemce nebude moci zúčastnit, bude dána šance zapsaným náhradníkům. Zúčastnit se zájezdu může senior pouze jedenkrát ročně.

Zdroj: MěÚ Bruntál