BRUNTÁL | Další desítky metrů chodníku v Uhlířské ulici projdou rekonstrukcí už v nejbližších dnech. Tentokrát se bude jednat o úsek chodníku před panelovými domy Uhlířská 15 a 17.

Foto: MěÚ Bruntál

V plánu je kompletní rekonstrukce úseku o délce 70 metrů a šířce 3 metry. Provedena bude výměna původního asfaltového povrchu za zámkovou dlažbu včetně obrub. Rekonstruovány budou také přístupy do uvedených bytových domů, nástupní plocha pro vozidla hasičů. Čtyři lavičky budou vyměněny za nové, v designu, který se stává standardem pro celé město.

Práce mají začít v druhé polovině září a skončit do šesti týdnů od zahájení. Zhotovitelem je TS Bruntál s.r.o., cena dle smlouvy činí milion korun bez DPH.

Rekonstrukce chodníku navazuje na doplnění parkovacích míst a realizaci přechodu pro chodce v Uhlířské ulici v roce 2021. „Tato část Uhlířské ulice je součástí dlouhodobého plánu revitalizace sídliště Dolní, ale stav samotného chodníku je natolik špatný, že akutně vyžaduje rekonstrukci. Chtěl bych však zdůraznit, že velmi důležitou součástí opravy je zpevnění nástupní plochy pro vozidla hasičů. Dojde tak ke zvýšení efektivity případného zásahu, což přispěje k většímu bezpečí obyvatel bydlících v těchto domech,“ řekl místostarosta Petr Rys, který má v gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Zdroj: MěÚ Bruntál