BRUNTÁL | Očekávaná realizace chodníku mezi Uhlířskou ulicí a prodejnou začala v posledních červnových dnech a bude pokračovat během prázdnin.

Foto: MěÚ Bruntál

Práce byly zahájeny ze strany od Uhlířské ulice a jejich součástí je oprava osmadvaceti metrů chodníku před domem Uhlířská 8. Mezi ním as sousedním domem Uhlířská 6 bude nástup na nový chodník, který bude prakticky kopírovat v zeleni vyšlapanou pěšinu. Ta je hojně využívaná zdaleka nejen zákazníky uvedené prodejny, avšak využití pěší stezky bylo dosud zejména v zimě či v deštivých dnech značně nekomfortní.

„I když se na první pohled zdá, že jde o jednoduchý projekt, jeho realizaci komplikovala potřeba změny územního plánu, což je sám o sobě proces na delší dobu. Teprve poté bylo možné stavbu projektovat a vyřídit povolení. Teď už jsme ve finále, stavba začala a nebude trvat dlouho, kdy tudy lidé budou moci chodit za každého počasí bez obav z bláta a louží,“ komentoval zahájení stavby starosta města Petr Rys.

Pokud vše půjde podle plánu, stavba samotného chodníku bude dokončena v září. Vzhledem k situaci na trhu prozatím zůstává otázkou termín osazení sedmi sloupů veřejného osvětlení, které je taktéž součástí projektu.

Celková délka nového chodníku bude bezmála dvě stě metrů, šířka jeden a půl metru. Chodník bude zhotoven ze zámkové dlažby a bude ústit do vydlážděného prostoru u Lidlu. Uzpůsoben bude taktéž pro zrakově hendikepované občany.

V souvislosti s probíhající stavbou město žádá občany o trpělivost, zejména aby nevstupovali do staveniště.