BRUNTÁL | Město Bruntál pokračuje v souvislých opravách chodníků. Celkové obnovy se nyní dočkal chodník na Ruské ulici, který vede podél prodejny Stores.

Foto: MěÚ Bruntál

Předmětem kompletní opravy je úsek v délce cca 110 m. Povrch chodníku zde tvořil již značně poškozený litý asfalt. Nový chodník ze zámkové dlažby bude dokončen nejpozději do poloviny listopadu.

Celkové náklady nového chodníku o šířce 3 metry dosáhnou bezmála jednoho milionu korun vč. DPH.

Zdroj: MěÚ Bruntál