BRUNTÁL | Kromě oprav výtluků a plošných rekonstrukcí místních komunikací město i v letošním roce plánuje taktéž opravy chodníků.

Foto: MěÚ Bruntál

Rada města na své schůzi ve středu 24. května schválila opravy chodníků v Bruntále v roce 2023, včetně harmonogramu dle stanoveného pořadí oprav. Vypracován byl návrh na opravy, který obsahuje seznam chodníků setříděných dle priorit. Důvodem oprav je špatný stav chodníků, nerovnosti, prohlubně, ale také špatné odvodnění nebo zajištění lepšího udržování čistoty či schůdnosti.

Přednost mají opravy chodníků, které jsou v havarijním stavu, a neexistuje přitom pro chodce možnost využití úseku chodníku s lepším stavem na protější straně komunikace. Povětšinou budou stávající povrchy vyměněny za zámkovou dlažbu.

Plán oprav zahrnuje úseky chodníků v ulicích Jaselské, Nádražní, Jesenické, Pionýrské, tř. Obránců Míru, Lidické, Uhlířské, Dr. E. Beneše, Šrámkově a částečně Jungmannově, Okružní/Nerudově, Zeyerově, Neumannově, výhledově také ve Fügnerově a Erbenově.

„Jsem si vědom, že v současné chvíli na všechny chodníky ve městě nevyjde řada, ale naší snahou je opravit to, co má z uvedených důvodů prioritu. Aktuálním plánem samozřejmě opravy nekončí a budeme pokračovat dále,“komentoval plánované opravy starosta města Martin Henč.

„Plán navazuje na kilometry opravených chodníků z minulých let. Je naší dlouhodobou snahou postupně zkvalitnit podmínky pro chodce pokud možno na celém území města,“ doplnil místostarosta Petr Rys.

Opravy si vyžádají zhruba devět milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Bruntál