BRUNTÁL | Bruntál bude mít další novou ulici, která vznikne v části bývalého areálu nemocnice, podél dřívější interny.

Foto: Mapa – ulice Petra Becka

Vysloužilé objekty interního oddělení koupil do města soukromý vlastník, který je chce stavebně upravit na bytové domy. Areál byl dosud veden jako součást ulice Nádražní. Do objektů se vstupuje z vnitřní strany areálu, kudy vede účelová komunikace.

Předmětná část areálu se navíc nachází na straně protilehlé vůči Nádražní a blíže k Zahradní ulici, což by mohlo podle nového majitele v budoucnu působit zmatečně.

Žádost nového vlastníka o zřízení samostatné ulice projednala nejprve rada města, která doporučila novou ulici pojmenovat po Petru Beckovi.

Vloni zesnulý veterán druhé světové války pocházel z rodiny lékaře a žil nedaleko od tohoto místa. Radní se jednohlasně přiklonili k pojmenování právě po něm a stejně jednoznačný názor byl i napříč zastupitelstvem, které v úterý 11. února schválilo průběh nové ulice a její název: ulice Petra Becka.

„Všichni, jak jsme tady, si na Petra Becka pamatujeme a pamatujeme si také na rozpravu o tom, že by bylo nanejvýš vhodné pojmenovat po čestném občanu města a nositeli řádu Tomáše Garrigua Masaryka ulici v Bruntále. Je to po udělení čestného občanství nejlepší způsob, jak projevit úctu a respekt k tomuto člověku,“ komentoval pojmenování ulice starosta města Petr Rys.

Bude se jednat o třetí novou ulici na posledních pět let. Naposledy zastupitelé přidělili název nové ulici loni v prosinci, kdy se jednalo o ulici Dubovou v budovaném areálu rodinných domků. Tato ulice navazuje na Bukovou, která vznikla usnesením zastupitelstva z listopadu 2016. Bruntál má v současnosti 142 ulic.

Pro přidělování názvů ulic nejsou žádná zákonem stanovená pravidla, pouze podle zákona o obcích název nesmí být shodný s jiným názvem ulice ve městě, musí být v českém jazyce a nikoliv podle jména žijící osobnosti veřejného života.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.