BRUNTÁL | Zcela novou budovu dílen postaví Moravskoslezský kraj své příspěvkové organizaci v Bruntále. V návaznosti na podporu technického vzdělávání budou mít učni k dispozici novou halu pro praxi. Díky jedné z největších investic kraje v oblasti školství v letošním roce bude kromě budovy pořízeno také vybavení pro výuku oborů Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel.

Foto: MSK

„Technické provozy v kraji si dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jednou z našich priorit je proto zatraktivnit a zkvalitnit výuku technických a řemeslných oborů vzdělání. Náš region potřebuje využít potenciálu, který má ve firmách, které zde působí“, uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Nová hala, která bude vystavěna v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, začne škole sloužit v prosinci tohoto roku. Výuka technických oborů tak bude soustředěna do jednoho areálu. Kromě vnitřního vybavení bude pořízen i traktor s vlečkou, nákladní automobil a osobní automobil pro výuku.

„Letos je to vůbec největší investice tohoto typu do podpory technického vzdělávání v celém Moravskoslezském kraji. Navíc do té části kraje, která si to vzhledem k aktuální situaci na trhu práce bezesporu zaslouží. Lepší vybavení, moderní dílny a nové zázemí zcela jistě nalákají absolventy základních škol. Věřím, že tato investice nejen, že zvýší Střední odborné škole v Bruntále kredit, ale také zkvalitní výuku a hlavně přispěje k lepšímu uplatnění absolventů. Kraj podporuje odborné školy také kampaní „Řemeslo má respekt“ a udělováním motivačních a prospěchových stipendií,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Práce na výstavbě haly byly započaty odstraňováním stávajících zpevněných ploch. Aktuálně se provádějí zemní práce spojené se zakládáním objektu.

Zdroj: MSK