BRUNTÁLSKO | Ač jde o finančně nepříliš objemnou investici, událost se jistě zapíše do kronik Bruntálu a Starého Města: v minulých dnech bylo město s obcí oficiálně propojeno stezkou pro pěší. Využívat jí mohou také cyklisté.

Foto: MěÚ Bruntál

Stezka je výsledkem společného projektu uvedených samospráv, jejichž obyvatelé dlouhé roky volali po bezpečném spojení sousedních obcí mimo rušnou silnici II/450. Z bruntálské strany stezka navazuje na nedávno dokončené prodloužení městského parku s novou cyklostezkou, ze strany Starého Města pak na chodník se stezkou pro cyklisty.

Nová stezka má mlatový povrch, je široká 2,5 metru, při napojení ve Starém Městě 3 m, lemována nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m a její celková délka je bezmála půl kilometru. V úseku u silnice byly umístěny klády, které mají zabránit nájezdu vozidel na stezku.

Technické řešení bylo zvoleno s ohledem na fakt, že v budoucnu tudy povede nová přístupová trasa s asfaltovým povrchem pro motorová vozidla, chodce i cyklisty, která obslouží plánovanou obytnou lokalitu Za Mlékárnou. Náklady tedy nepřekročily ani milion korun, přičemž na základě dohody o vzájemném vypořádání byly rozděleny mezi Bruntál a Staré Město.

„Není to sice akce za miliony nebo desetimiliony korun, ale myslím si, že má pro Bruntál a Staré Město veliký význam. Je to historický milník, protože nehledě na prošlapanou cestičku, řádnou stezkou pro pěší a cyklisty obce propojeny nebyly. Kromě posílení vazeb mezi obyvateli také věřím, že stezka napomůže k dalšímu rozvoji pěší turistiky a cyklistiky,“ okomentoval zprovoznění stezky starosta Bruntálu Petr Rys.

Foto: MěÚ Bruntál