RÝMAŘOV | Projekt je zaměřený na zlepšení dojížďky do zaměstnání, škol a za službami a sekundárně na zvýšení bezpečnosti dopravy. Záměr bude realizován na území města Rýmařov, konkrétně v místní části Janovice.

Foto: ilustrační – Pixabay

Navržená stezka bude svádět nemotorovou dopravu ze silnice. Jedná se o komplexní projekt, který má bezprostřední návaznost na stávající infrastrukturu pro cyklisty i chodce. Nová stezka se napojí na konec již vybudované stezky „Cyklostezka Rýmařov – Penny Market – Janovice, II.etapa“ směrem na Rýmařov a na druhé straně – v Janovicích se napojuje u restaurace na parc. č. 521 na stávající chodník, který navazuje na již zřízenou cyklostezku nazvanou “Pěší komunikace a cyklostezka, ulice Opavská, Rýmařov”.

Konstrukčně je cyklostezka řešena jako dlážděná, o šířce 1,85 m mezi obrubníky. Odvodnění uličními vpustěmi zaústěnými do stávajícího zatrubnění. Součástí cyklostezky je i nové veřejné osvětlení. Předpokládaná cena je 11,5 mil. Kč. Uvedenou cenu by se snad podařilo snížit výběrovým řízením a náklady města by byly dále poníženy o částečné spolufinancování prostřednictvím dotačního programu (IROP).