BRUNTÁL | Již brzy budou moci lidé využít nového spojení se Starým Městem. V úzké spolupráci sousední obce s Bruntálem vzniká nová stezka pro pěší, které naváže na nedávné prodloužení městského parku a propojí pěší trasu s chodníkem a cyklostezkou u Starého Města. Vznikne tak ucelená bezpečná trasa, zcela mimo frekventovanou silnici.

Foto: MěÚ Bruntál

Stezka sice nebude asfaltová nebo dlážděná, přesto bude její povrch řešen tak, aby umožňoval komfortní spojení mezi Bruntálem a Starým Městem. Určena je především pro chodce, využitelná však bude i pro cyklisty.

Šířka zpevnění bude 2,5 metru, při napojení ve Starém Městě 3 m, stezka bude lemována nezpevněnými krajnicemi šířky 0,25 m a její celková délka bude zhruba 445 metrů.

Trasa vede výhradně po louce a zdejších vyježděných cestách. Ze strany od Bruntálu se napojí na nedávno realizovanou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce v nivě Černého potoka, ze strany Starého Města pak na stezku, která je zpevněna betonovou dlažbou.

Trasa je navržena s požadavkem na minimalizaci nákladů. Přibližně ve stejné stopě má totiž v budoucnu vzniknout nová přístupová trasa pro motorová vozidla, chodce i cyklisty, která obslouží plánovanou obytnou lokalitu Za Mlékárnou.

Na základě dohody o vzájemném vypořádání částka vynaložená z rozpočtu města Bruntálu nepřekročí 510 540 korun. Zbytek do celkových nákladů ve výši 995 227 korun (včetně DPH) uhradí obec Staré Město. Podle smlouvy o dílo má být stezka dokončena do poloviny července letošního roku.

„Díky spolupráci se Starým Městem vzniká něco, z čeho budou mít užitek obyvatelé obou sousedních obcí. Dochází tak k propojení, ale i dalšímu faktickému sblížení, které je naprosto přirozené nejen díky minimální vzdálenosti, ale především s ohledem na fakt, že Bruntál a Staré Město pojí mnohá rodinná příbuzenství a osobní přátelství,“ řekl starosta Bruntálu Petr Rys.

Zdroj: MěÚ Bruntál