KRNOV | Po třech letech od požáru a dvanácti měsících od rozhodnutí zastupitelů nevyužít evropskou dotaci na revitalizaci Karnoly čeká areál této národní kulturní památky rušný rok. Dojde k vestavbě trafostanice a začne oprava budovy dezinatury, která má být do jara roku 2022 uvedena do stavu před požárem.

Foto: MěÚ Krnov

Objekt, v němž se nachází vrátnice, čeká provizorní oprava střechy, což zabrání zatékání. Ze stejných důvodů budou opraveny také světlíky v nízké budově za dezinaturou. Dále bude zbourána bývalá kotelna a po úpravách veřejného prostranství zde vznikne prostor pro pořádání venkovních kulturních akcí.

Na vestavbu trafostanice a demolici kotelny již město vyhlásilo zadávací řízení. Trafostanice má být dokončena do poloviny prázdnin, s demolicí se počítá do konce května. Následná revitalizace území by měla skončit v srpnu, termíny jsou však zatím pouze orientační. Zatímco tyto práce budou plně hrazeny z městského rozpočtu, na další využije město desetimilionovou dotaci od Moravskoslezského kraje. „Krajské zastupitelstvo v prosinci vyhovělo naší žádosti a prodloužilo čerpání dotace o dva roky, do konce roku 2023, a zároveň rozšířilo účel dotace. Ta nyní může být použita nejen na odstranění následků požáru v objektu dezinatury a na restaurování strojů a vzorníků, ale také na záchovné práce na objektu A a E, zejména na zajištění střechy a odstranění vad a poškození po zatékání v interiéru,“ uvedl Rostislav Balner z odboru rozvoje města.

Srdcem národní kulturní památky je dezinatura, tedy dílna vzorkovny, v níž se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezony. Město zde chce v budoucnu vybudovat textilní muzejní expozici. Požár, který v dílně 20. prosince 2017 založili dva nezletilí chlapci, ale poškodil soubor mechanických i ručních tkalcovských stavů a dalších strojů. Jejich restaurování začne po uvedení objektu do stavu před požárem. V souladu s požadavky památkové péče by stroje přímo v dezinatuře mohli obnovovat do pohledového stavu i bývalí karnoláčtí seřizovači. Do práce se pravděpodobně pustí již na jaře příštího roku.

Požár a voda použitá při hašení zdevastovaly také cennou sbírku vzorníků látek, dezénových knih a dalších dokumentů. Ty se od února loňského roku do Krnova postupně vracejí z vysoušecí komory Národního technického muzea v Praze. „Přivezli jsme už poslední várku. Dokumenty do skupin podle poškození a historické hodnoty stále třídí bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Navrátilová, která vzorníky a knihy také částečně konzervuje,“ upřesnila vedoucí Městského muzea Krnov Ľubica Mezerová.

Zdroj: MěÚ Krnov