KRNOV | Zastupitelé ve středu 5. února rozhodnou, zda se město pustí do opravy Karnoly podle projektu, na nějž před třemi lety získalo dotace v celkové výši 105 milionů korun z Evropské unie a od Moravskoslezského kraje. Bývalá továrna, která je národní kulturní památkou, by po rekonstrukci měla sloužit Městskému muzeu v Krnově.

Foto: MěÚ Krnov

Náklady na revitalizaci továrního areálu jsou podle posledních propočtů odhadovány na 223 milionů korun. Vlastní podíl města po odečtení dotací a pojistky, jež byla městu vyplacena po požáru Karnoly na sklonku roku 2017, činí 115 milionů korun. Další desítky milionů korun si po otevření muzea vyžádají provozní náklady. Kromě vysokých výdajů má investice i řadu úskalí. Tím nejvážnějším je riziko vrácení dotace v případě nedodržení termínu dokončení realizace, který byl stanoven na 30. 6. 2023 a už nemůže být prodloužen.

„Zastupitelstvo čeká jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v tomto volebním období. Tomu odpovídá i naše příprava. Už v loňském roce jsme k tématu svolali veřejnou pracovní schůzi a nyní jsme pro zastupitele velmi pečlivě připravili veškeré podklady tak, aby měli k dispozici maximum informací v přehledné formě,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Pokud zastupitelé schválí zajištění finančních prostředků na realizaci projektu, bude následovat schválení vybraného dodavatele stavebních prací v radě města a do konce roku 2020 vyhlášení zadávacího řízení na dodávku interiérů. „Do zadávacího řízení na stavební práce se přihlásili čtyři uchazeči. Nejnižší podaná nabídka je 125 300 000 korun bez DPH, což zhruba odpovídá předpokládané hodnotě veřejné zakázky, která byla vyčíslena na necelých 127 milionů korun bez DPH. Nejvyšší podaná nabídka je oproti této částce vyšší o 23 procent,“ řekla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

V opačném případě, tedy když zastupitelé financování neschválí, bude město hledat jiné možnosti oživení brownfieldu, který se nachází v bezprostředním centru města.

„Domnívám se, že s výjimkou nutných investic, jako je oprava střechy, zabezpečení objektu, obnova dezinatury a restaurování strojů a vzorníků, město nemusí připravovat okamžitě revitalizaci celého areálu. Jsou ale kroky, které může udělat relativně rychle. A to zatraktivnit veřejná prostranství kolem objektů, dát jim odpočinkovou, pobytovou funkci a upravit je pro pořádání venkovních kulturních akcí, připravit prostorově skromnější verzi muzea v jedné z budov a menšími stavebními úpravami zajistit minimálně prohlídky samotných budov. Zpřístupnění a zájem veřejnosti by pak v dlouhodobém horizontu mohl vygenerovat optimální využití zbývajících objektů,“ uzavřel Tomáš Hradil.

Zdroj: MěÚ Krnov