KRNOV | Zavřená brána, deskami zatlučená okna a dveře a všudypřítomný klid. Tak vypadá areál Karnoly na Říčním okruhu. Přitom zde už od jara měly probíhat stavební práce na přeměně bývalé textilní továrny, která je národní kulturní památkou, na muzeum. Plány města ale zmařil ničivý požár, od jehož vzplanutí uplynul dnes 20. prosince rok.

Foto: HZS MSK

Nečinnost je ovšem jen zdánlivá. Pracuje se v projekční kanceláři, jedná na ministerstvech, krajském úřadě, v Národním technickém muzeu, Národní knihovně a na dalších místech. Cíl je jediný. Vrátit projekt na startovní čáru před požárem.

„V první řadě bylo nejdůležitější zajistit, aby městu zůstala evropská dotace ve výši 95 milionů korun. Žádost o změnu termínu realizace a ukončení projektu byla úspěšně projednána na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, jež nám dotaci poskytlo, a s jeho souhlasným stanoviskem byla předána do Centra pro regionální rozvoj Hradec Králové, které má z hlediska administrace a kontroly čerpání evropských fondů dotaci na starosti. Jeho rozhodnutí očekáváme do konce roku. V žádosti uvádíme nový termín dokončení projektu 31. 12. 2022, když původní byl 15. 3 2020, a navíc žádáme o průběžné financování, díky němuž by zatížení rozpočtu města bylo nižší, než v případě vyúčtování celého projektu až na konci realizace,“ uvádí Michal Skalka z odboru strategického rozvoje.

Jelikož se po požáru změnil objem stavebních prací, bylo zrušeno výběrové řízení na rekonstrukci objektu, které město vyhlásilo vloni na podzim, a projektant musel provést aktualizaci projektové dokumentace. Projekční práce v současné době končí a čeká se na vyjádření krajského odboru památkové péče k dílčím technický řešením. „Stanovisko památkářů očekáváme v lednu. Následně požádáme stavební úřad o stavební povolení, které bychom mohli získat v březnu nebo dubnu,“ upřesnil projektant Miroslav Geryk. Poté by mělo být znovu vyhlášeno zadávací řízení na výběr dodavatele.

S úpravou objemu stavebních prací souvisí také růst nákladů na rekonstrukci. Ze 123 milionů stouply na 171 milionů korun. „Ani tato cena ale nemusí být konečná, protože každoročně dochází k navýšení ceny stavebních prací v průměru o sedm až deset procent ročně a zvýšit ji může také výběrové řízení. Reálně je proto třeba počítat s tím, že celkové výdaje na rekonstrukci se mohou přiblížit i 200 milionům korunám včetně DPH. Z toho 95 milionů korun pokryje evropská dotace a 10 milionů dotace Moravskoslezského kraje. Zbytek je vlastní podíl města,“ upřesnil Michal Skalka.

Náklady, které město zaplatí ze svého, by mohlo ještě snížit pojistné plnění, které bude městu vyplaceno po ukončení vyšetřování požáru. Nepůjde ale o velkou částku. Jeho výše se odhaduje na dva až šest milionů korun.

Informace Policie ČR

Prověřování okolností požáru v Krnově i nadále pokračuje. Kriminalisté realizovali množství úkonů, krom dalšího si vyžádali také stanoviska znalců. Do současnosti nedisponujeme veškerými vyžádanými závěry expertů. Po shromáždění všech důkazů bude ve věci rozhodnuto. Možno připomenout, že věc je kvalifikována jako trestný čin obecného ohrožení. Na pachatele tohoto skutku pamatuje trestní zákoník trestem odnětí svobody od osmi do patnácti let. Z protiprávního jednání v Krnově jsou podezřelí dva nezletilí, jejich trestní stíhání je nepřípustné. mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Gabriela Pokorná

Vzorníky se přesunou do Prahy k vysušení

Loňský požár nejvíce poškodil vnitřní vybavení dílny vzorkovny, která se pro svou mimořádnou památkovou hodnotu má stát základem textilního muzea. V dílně se nacházely vzorníky látek, tkalcovské stavy, skací, soukací a snovací stroje a také další vybavení, jako náhradní díly, soubory vzorovacích karet a strojků pro jejich vytloukání. Oheň a voda použitá při hašení je zcela nebo částečně zničily.

Záchranné práce se soustředily především na cennou sbírku vzorníků látek a dezénových knih, z nichž nejstarší pocházely z posledních tří desetiletí 19. století. Z popela vytažené knihy byly po očištění zdokumentovány, zabaleny do igelitů a na paletách odvezeny do mrazicích boxů společnosti Bidfood Czech Republic v Opavě, aby je nezničila plíseň. Tam čekají na vysušení.

„Vzorníky jsou stále ještě uloženy v opavských mrazírnách. Jejich převoz do Prahy, kde bude probíhat vysušení, čeká na ratifikaci třístranné smlouvy mezi městem Krnovem, Národním technickým muzeem a Národní knihovnou. Město již smlouvu podepsalo a nyní očekává, až se vrátí z Prahy zpátky podepsaná od zbývajících dvou stran. Jakmile se tak stane, dojde k převozu, což bude pravděpodobně v lednu,“ uvedla památkářka Andrea Šírová a dodala, že opavská firma poskytla uskladnění vzorníků zdarma a navíc nabídla městu převoz vzorníků do Prahy buď bezplatně, nebo jen za symbolickou cenu.

Vysoušení vzorníků bude probíhat průběžně v příštích dvou letech. „Během procesu se vzorníky budou ještě separovat podle stavu na ty, které se vysušovat budou, a ty, jež budou pro svůj špatný stav vyřazeny. Vysušené vzorníky následně budou posouzeny a označeny stupněm poškození, abychom měli představu, kolik může stát jejich zrestaurování. Poté budou postupně převáženy zpět do Krnova a teprve pak bude následovat jejich restaurování,“ řekla Andrea Šírová.

Náklady na zrestaurování vzorníků jsou odhadovány na šest až dvanáct milionů korun, bude záležet na počtu kusů. Další miliony korun budou potřeba na obnovu strojů. Tyto práce by částečně mohly být hrazeny z desetimilionové dotace, kterou městu poskytl Moravskoslezský kraj. „Dotace od kraje je určena na sanaci škod způsobených požárem, konkrétně na restaurování strojů a vzorníků poničených požárem, a na realizaci oprav, týkajících se odstranění následků požáru,“ upřesnil Michal Skalka z odboru strategického rozvoje.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny byla Vládou České republiky vyhlášena národní kulturní památkou 8. února 2010. V dílně se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezony. Před požárem se nacházela ve stavu „posledního pracovního dne“ a v rámci republiky představovala unikát.

Zdroj: MěÚ Krnov