DÍVČÍ HRAD, TŘEBOVICE (FOTO) | Přes dvě stě let stará socha byla značně poškozená, proto sochu svěřili do rukou restaurátorů. Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého restauruje akademický sochař a restaurátor dr. Jakub Gajda v atelieru.

Foto: Zdeňka Spurná

Socha sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsána do státního seznamu před rokem1988. Drobná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého reprezentuje regionální sochařskou produkci 2. poloviny 18. století.

„Restaurátor Jakub Gajda ověřil všechny možné zdroje historických fotografii, ovšem sochu sv. Jana Nepomuckého z Dívčího Hradu se nepodařilo dohledat. Pokračovalo se tedy analogicky. Práce probíhají v souladu se závazným stanoviskem státní památkové péče,“ sdělila při kontrolním dni v atelieru restaurátora Jakuba Gajdy v Třebovicích Andrea Šírová, z odboru výstavby- státní památkové péče MěÚ Krnov.

„Vzhledem k velmi silnému plastickému poškození sochy a s tím související mírou sochařské rekonstrukce a také s přihlédnutím k silným trhlinám ohrožujícím statiku sochy byl nutný transfer sochy z podstavce a její restaurování v ateliéru. Po dokončení všech etap restaurátorského procesu dojde k převozu sochy zpět na původní místo, na opravený podstavec,“ sdělil sochař a restaurátor Jakub Gajda.

top