DÍVČÍ HRAD (FOTO) | Přes dvě stě let stará socha byla značně poškozená, proto sochu svěřili do rukou restaurátorů. Dílo provedl akademický sochař a restaurátor Jakub Gajda.  Restaurovanou sochu zpět na podstavec usadil ve čtvrtek 14. června 2018.

Foto: Zdeňka Spurná

Vzhledem k velmi silnému plastickému poškození sochy a s tím související mírou sochařské rekonstrukce a také s přihlédnutím k silným trhlinám ohrožujícím statiku sochy byl nutný transfer sochy z podstavce a její restaurování v ateliéru restaurátora. Nyní po dokončení všech etap restaurátorského procesu došlo k převozu sochy zpět na původní místo, na opravený podstavec.

Socha sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsána do státního seznamu před rokem1988. Drobná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na mohutném zděném hranolovém soklu reprezentuje regionální sochařskou produkci 2. poloviny 18. století. Sv. Jan Nepomucký je zachycen v tradičním šatu, na pravé ruce drží kříž s korpusem Krista.

Foto: Zdeňka Spurná