DÍVČÍ HRAD | Jeden z patronů české země Svatý Jan Nepomucký, se stal námětem pro řadu umělců. Socha, která ho zpodobňuje, se nachází také v Dívčím Hradě.

Foto: Zdeňka Spurná

Přes dvě stě let stará socha je dnes značně poškozená, proto sochu svěřili do rukou restaurátorů. „Uspěli jsme s naší žádostí o dotaci a za celkovou částku 138.000 korun, bude pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého zrestaurována. Dílo provede akademický sochař a restaurátor dr. Jakub Gajda,“ řekl starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Socha sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka zapsána do státního seznamu před rokem1988. Drobná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na mohutném zděném hranolovém soklu reprezentuje regionální sochařskou produkci 2. poloviny 18. století. Socha je umístěna na dvou stupních ve svahu při vjezdu k areálu zámku. Pilíř je omítaný, završený jehlancovou stříškou, krytou cihlami kladenými naplocho. Sv. Jan Nepomucký je zachycen v tradičním šatu, na pravé ruce drží kříž s korpusem Krista. Horní část hlavy a levá ruka jsou uraženy, u krku fragment svatozáře.

„Vzhledem k velmi silnému plastickému poškození sochy a s tím související mírou sochařské rekonstrukce a také s přihlédnutím k silným trhlinám ohrožujícím statiku sochy je nutný transfer sochy z podstavce a její restaurování v ateliéru restaurátora. Po dokončení všech etap restaurátorského procesu dojde k převozu sochy zpět na původní místo, na opravený podstavec. Osazování bude probíhat, po osazení a vyspárování krycích desek, pomocí autojeřábu, socha bude zajištěna adekvátním, nekorodujícím čepem. Bude provedeno nové spárování mezi jednotlivými díly,“ sdělil sochař a restaurátor Jakub Gajda.