OSTRAVA | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provádí přímou diagnostiku viru opičích neštovic. Laboratoř disponuje potřebnou technikou i zkušenostmi. Přítomnost viru je možné určit třemi metodami. V současné době zejména pomocí nového elektronového mikroskopu, který funguje od minulého roku.

Foto: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě

Virus opičích neštovic lze odhalit díky transmisní elektronové mikroskopii, kultivací viru nebo metodou PCR, kterou Zdravotní ústav v Ostravě připravuje zavést začátkem června. Každá z uvedených variant má své výhody i nevýhody.

Transmisní elektronová mikroskopie umožňuje rychlou detekci infekce v biologickém materiálu na základě zřetelné velikosti, tvaru a povrchové struktury virů nebo bakterií. Tato metoda je rychlá, výsledek můžeme znát už do hodiny od doručení do laboratoře a umožňuje diagnostiku více druhů virů najednou. Jde však o metodu, která není vhodná pro screening velkého množství vzorků a sledované viry a bakterie ve vzorku se musí vyskytovat v dostatečné koncentraci.

Kultivace viru je metodou přímého průkazu virů na buněčných kulturách, které rostou ve speciálním kultivačním médiu. Naočkovaná buněčná kultura je inkubována v termostatu a pravidelně prohlížena inverzním mikroskopem. Pokud se virus začne v buňkách množit, napadené buňky v řádu dnů začnou měnit svůj vzhled. Ve srovnání s elektronovou mikroskopií je kultivace viru časově výrazně náročnější, trvá 5-14 dnů.

V případě pozitivního výsledku kultivace je možné pomocí elektronové mikroskopie nebo PCR určit jednotlivé viry. Začátkem června začne ostravský Zdravotní ústav vyšetřovat vzorky na opičí neštovice i metodou PCR, která prokazuje přítomnost určité části genetického kódu (nukleové kyseliny) mikroorganismů. Umožňuje rychlou detekci infekčních virů s vysokou citlivostí a specificitou.

Foto: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě

Foto: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě

Foto: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě