MSK | Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě odhalí během každodenního testování desítky vzorků s vysokým podezřením na přítomnost britské mutace SARS-CoV-2. Metoda parciální sekvenace, jejíž přesnost už potvrdila Národní referenční laboratoř v jiných krajích, odhalila britskou variantu viru u více než poloviny pozitivně testovaných vzorků v Moravskoslezském kraji.

Foto: ilustrační – Pixabay

V posledním týdnu je v kraji podíl vzorků s britskou mutací koronaviru na celkovému počtu pozitivních nálezů stabilně nadpoloviční. Ve všech případech lze téměř s jistotou potvrdit přítomnost britské varianty SARS-CoV-2. V úterý 16. a ve středu 17. února šlo dokonce o 65 procentní zastoupení.

Většina vzorků je v laboratoři Zdravotního ústavu vyšetřena metodou parciální sekvenace, která cílí na mutace ve Spike proteinu viru, typické pro tzv. britskou variantu SARS-CoV-2. Spike protein virus používá pro odemknutí napadené buňky, což mu pravděpodobně umožňuje šířit se snadněji. S více než 95% pravděpodobností je možné tento typ viru v našem testu odlišit. Informace, zda se liší průběh nebo vážnost onemocnění, ještě nejsou dosud zcela potvrzeny.

Zdroj: Zdravotní ústav