MSK | Zdravotní ústav v Ostravě podpoří Evropský testovací týden, rozšíří provozní dobu svých HIV poraden. Zdarma provádí i testování na syfilis, hepatitidu B a C a předtestové i potestové poradenství podle individuálních potřeb a zájmu.

Foto: ilustrační – Pixabay

Vlastní testování spočívá v odběru vzorku žilní krve a jeho následné analýze v laboratoři pomocí přesných vyhledávacích testů. Výsledek je oznamován do týdne v rámci provozní doby poradny. V Ostravě a Olomouci jsou negativní výsledky oznamovány klientům po telefonu, pokud nejsou reaktivní nebo pokud nepotřebují potestové poradenství.

Tím se v poradnách HIV usnadňuje a urychluje proces hlášení výsledků, kdy doposud byla nutná opětovná návštěva poradny i při negativním výsledku. Do poradny se může přijít otestovat každý zájemce nejlépe po uplynutí třech měsíců od každé rizikové situace, kdy je zaručen spolehlivý výsledek. K testu může dojít i dříve, a to 8-22 dnů po rizikovém chování při hrozícím vysokém riziku, např. u nechráněného styku s HIV pozitivní osobou nebo nechráněného análního styku. V tomto případě je však potřeba negativní nález ještě jednou potvrdit provedením dalšího testu za 3 měsíce od rizikové události.

Testování může také probíhat pravidelně jednou za půl roku, pokud dochází k častému, opakovanému rizikovému chování. Zájemci se také mohou přijít otestovat ze zcela jiných důvodů, např. při zahájení nového vztahu, kdy se partneři chtějí navzájem seznámit se svým stavem.
„Nikdo nemusí mít obavy nebo se stydět za návštěvu poradny HIV. Služba bezplatného testování a poradenství HIV, syfilis a žloutenek typu B a C, v případě HIV navíc i anonymního testování, pomáhá lidem získat jistotu nebo rozpoznat infekci a zahájit léčbu. Včasné rozpoznání je přitom důležité jak z hlediska zahájení léčby, tak i další životní perspektivy.

Také je důležité z hlediska zamezení šíření infekce mezi lidmi. Všichni chodíme na preventivní prohlídky k lékařům. Proč nepřidat i vyšetření v poradně HIV?“ říká epidemiolog MUDr. Ivan Tomášek z ostravského Zdravotního ústavu.

O testování v poradnách HIV Zdravotního ústavu byl vždy veliký zájem. Pandemie onemocnění Covid-19 se však projevila na poklesu návštěvnosti z důvodu obav veřejnosti o své zdraví i přijatých protiepidemických opatření. V současnosti se počty zájemců o testování opět zvyšují. Zkušenost z pandemické doby ukázala, že odkládání testování na pozdější dobu se nevyplácí a vede k rozvoji těžkých klinických stavů onemocnění.

Neodkládejte proto testování na pozdější dobu, ať už z důvodu obav z nákazy koronavirem nebo jiných důvodů. Ve všech poradnách se dodržují preventivní opatření proti Covid-19. V souvislosti s Evropským testovacího týdnem rozšiřuje Zdravotní ústav provozní dobu svých poraden HIV.

Zdroj: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě