ČR | Ne vždy bohužel platí, že bezpečí pacientů je základní součástí kvality zdravotní péče. Podle údajů Světové zdravotnické organizace je ve světě v průměru až jednomu pacientu z deseti ublíženo během poskytování zdravotní péče.

Foto: Pixabay

Celkové náklady na chyby při poskytování péče dosahují celosvětově až 42 miliard dolarů ročně. Je patrné, že je zde široká oblast, kde se dá pro pacienty mnoho udělat, a kde se pro pacienty již také mnoho dělá. Přijímání kroků a opatření, které povedou k předcházení a prevenci chyb je cestou, jak zvyšovat kvalitu a standarty v poskytované zdravotní péči. I z toho důvodu se Česká republika připojila ke Světovému dni bezpečí pacientů, který připadá na 17. září.

„Světový den bezpečí pacientů je dobrou příležitostí, jak přivést pozornost na opatření, která slouží k předcházení rizik při poskytování zdravotní péče. Ministerstvo zdravotnictví podporuje dialog mezi nemocnicemi, dobré příklady z praxe, snažíme se všestranně budovat důvěru v poskytování zdravotních služeb a zvyšovat informovanost o bezpečí pacientů. Zdravotnické zařízení je místem, kam se lidé s různými zdravotními obtížemi chodí uzdravit či zlepšit své zdraví. Zdravotnická zařízení musí přijmout taková opatření, která zajistí plné bezpečí pacientů. Ať už se jedná o systém identifikace, hygienická opatření či o prevenci pádů a úrazů,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Bezpečí pacientů je nezbytností pro zdravotnické systémy kdekoli na světě. Kromě již zmíněných opatření je také důležité zapojení pacientů a posílení jejich aktivní role v léčbě. Zvýšením jejich informovanosti totiž přispívá k jejich bezpečí a zvyšování kvality péče, a to díky jejich zpětné vazbě a spolupráci.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví