MSK | Na třídenní návštěvu přijeli do Moravskoslezského kraje velvyslanci 27 členských států Evropské unie. Návštěva se koná v souvislosti předsednictvím České republiky v Radě EU. Gestory akce jsou Úřad vlády ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, akci spolupořádají Svaz průmyslu a dopravy ČR, Stálé zastoupení ČR při EU a Moravskoslezský kraj. Představitelé Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I) mají v Moravskoslezském kraji bohatý program od čtvrtku 7. do soboty 9. července.

Foto: MSK

Pro Moravskoslezský kraj, který se aktuálně intenzivně připravuje na čerpání peněz z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, je návštěva zástupců vlád členských států velmi důležitá. Zástupcům vlád členských států bude představena část strategických projektů, které se v Moravskoslezském kraji připravují.

Corepeři navštíví například ostravské Dolní Vítkovice, Muzeum nákladních automobilů v Kopřivnici, zámek Bruntál nebo Integrované výjezdové centrum v Třinci. Jednou z výrazných zastávek celé delegace by měla být návštěva pohornické krajiny Karvinska. V bývalém dole Gabriela Corepeři zhlédnou videomapping představující historii těžby černého uhlí na Karvinsku, následný vývoj tohoto průmyslového odvětví, ale také ukončování těžby a důsledky, které s sebou celý tento proces přinesl.

Zdroj: MSK

Foto: MSK