ČR | Bezpečnostní rada státu se na jednání v pondělí 22. února 2021 věnovala aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Foto: Vláda ČR

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, Bezpečnostní hrozby a rizika pro Českou republiku ve střednědobém horizontu a dále Návrhy variant posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli 5G sítí.

Souhlasila s Programem bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro) a Návrhem na poskytnutí záruky vládou České republiky pro Evropskou komisi ve smyslu nařízení EU 2018/1092 s cílem umožnit společnosti General Electric Aviation Czech s. r. o. účast v programu EDIDP s ohledem na plnění kritérií pro udělení výjimky společnostem ve vlastnictví subjektů mimo EU.

Bezpečnostní rada státu se rovněž zabývala aktuálními otázkami spojenými s řešením situace epidemie onemocnění covid-19.

Pro informaci byly na program jednání předloženy Zpráva o naplňování Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v roce 2020Průběžná zpráva o stavu systému podpory bezpečnostního výzkumuInformace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky a Informace o využití objektů a ploch Ředitelství silnic a dálnic a Celní správy ČR ze strany Policie ČR.

Zdroj: Úřad vlády ČR