MSK | Moravskoslezský kraj prochází zásadní transformací, kterou významně podpoří prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace. Kraj proto k předběžnému posouzení sbírá od veřejného i soukromého sektoru projekty a jejich studie proveditelnosti.

Foto: MSK

„Se sběrem projektových záměrů jsme v Moravskoslezském kraji začali už v minulém roce, nyní spouštíme veřejnou výzvu. Naším cílem je pomoci realizovat projekty, které v našem regionu vytvoří nová pracovní místa, napomohou pracovníkům těžkého průmyslu při přechodu do jiných odvětví nebo také podpoří obnovu území po těžbě uhlí. Celkově jde o proces transformace na uhlíkově neutrální ekonomiku,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že kraj veřejnou výzvu vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Předběžné studie proveditelnosti potenciálně strategických projektů jsou podmínkou pro získání prostředků v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento operační program je určený pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. „Zpracováním studie proveditelnosti nositel deklaruje reálný zájem usilovat o zdroje z operačního programu. Věřím, že se nám sejdou projekty, které rozvoji a proměně našeho kraje významně napomohou. Je nutné, aby splnily kritéria transformačního potenciálu i dopadu na životní prostředí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a upřesnil kritéria nutná pro prokázání strategického základu.

„Projekty musí být v souladu se strategií rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Strategií RE:START. Musí přinést vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst, případně zvyšování kvalifikace a vzdělanosti pracovníků. Důležitý je také pozitivní vliv na adaptaci na klimatickou změnu. Investiční projekty musí být v objemu minimálně 200 milionů korun, ty neinvestiční nad 50 milionů korun. Projekty také musí mít jasného nositele a měly by se vyznačovat určitou jedinečností,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Tato výzva ani následné hodnocení nezakládají nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. Projekty, které projdou tímto hodnocením a budou schváleny na úrovni kraje, budou mít následně možnost podat úplnou projektovou žádost do oficiální výzvy vyhlašované řídícím orgánem Operačního programu Spravedlivá transformace.

Sběr povinných příloh pro posouzení projektu je zajišťován prostřednictvím oddělení strategického plánování rskmsk@msk.cz do 30. 4. 2021. Podrobnosti k výzvě včetně příloh jsou k dispozici na webu HrajemSkrajem.

Zdroj: MSK