ČR | V úterý 21. června 2022 se ve Strakově akademii uskutečnila další schůze Bezpečnostní rady státu. Bezpečnostní rada státu se věnovala aktuální situaci v zajištění dodávek plynu a ropy, aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a aktuální bezpečnostní situaci v České republice.

Foto: Vláda ČR

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2021, Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2021 a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2021.

Bezpečnostní rada státu schválila II. postupovou zprávu dle „Konceptu cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek“ a Výchozí údaje k mezinárodnímu cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022 (EU IR22).

Bezpečnostní rada státu se zabývala také bezpečností dodavatelských řetězců strategické infrastruktury státu a byla informována o přípravách k ustavení poradce pro národní bezpečnost.

Dále Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí také aktualizaci Ústředního plánu obrany státu a schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2022 s výhledem na 1. pololetí 2023.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů a Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2021.