OSOBLAHA | Místní akční skupina se pro přípravu budoucího plánovacího období účastní mnoha webinářů, které v nouzovém stavu nahrazují osobní setkání.

„Vzhledem k tomu, že stále ještě není rozhodnuto ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů, kolik peněz a do jakých oblastí budou alokovány peníze pro MAS, zaměstnanci pracují na Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 – 2027. Akční plán této strategie bude zpracován, až budou známy oblasti podpory a alokace prostředků,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Pracovníci místní akční skupiny stále konzultují projektové záměry žadatelů ve výzvách IROP, příjem žádostí o podporu končí 30. listopadu. Projekty schválené k podpoře z Programu rozvoje venkova stále prochází administrací, MAS mimo jiné kontroluje zadávání veřejných zakázek dle pravidel PRV.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.