KRNOV| Prosincový požár Karnoly poničil strojní vybavení dílny dezinatury, která je součástí národní kulturní památky a podléhá nejvyššímu stupni památkové ochrany. Jak město se stroji v budoucnu naloží, projednávala rada města na své schůzi 18. dubna.

Foto: MěÚ Krnov

Na výběr měla ze tří možností: buď stroje zakonzervovat v ohořelém stavu, zrestaurovat je do prezentovatelného stavu nebo je opravit do plně provozního stavu. Radní doporučili se vydat střední cestou, tedy strojní vybavení zrestaurovat do takového stavu, aby se mohlo stát důstojnou součástí budoucího textilního muzea.

Rozhodnutí radních je podkladem pro vydání závazného stanoviska statní památkové péče krajského úřadu. Stanovisko památkářů je potřebné pro další kroky vedoucí k obnově strojního vybavení a město ho zároveň může využít i v rámci změn rozpočtů a projektových dokumentací v projektu revitalizace Karnoly, jehož cílem je přeměna bývalé textilky na muzeum.

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny byla Vládou České republiky byla prohlášena národní kulturní památkou v roce 2010. V dílně se navrhovaly vzory vyráběných tkanin pro jednotlivé sezony. Dílna vzorkovny sestávala z uceleného souboru mechanických i ručních tkalcovských stavů různých konstrukcí, skacích, soukacích a snovacích strojů a také dalšího nezbytného vybavení dílny – materiálu, náhradních dílů, souborů vzorovacích karet a strojků pro jejich vytloukání aj. Nedílnou součást dílny představovala cenná sbírka vzorníků látek, dezénových knih a výrobních předpisů, z nichž nejstarší pocházely z posledních tří desetiletí 19. století. Před požárem, který bývalou textilku zachvátil 20. prosince loňského roku, se dílna nacházela ve stavu „posledního pracovního dne“ a v rámci republiky i střední Evropy představovala unikát.

Město má v plánu z bývalé továrny vytvořit centrum kultury a vzdělávání. Zázemí by zde mělo najít Městské muzeum v Krnově a chybět by neměly multifunkční prostory určené k setkávání obyvatel. Na svůj projekt za 120 milionů korun získalo vloni na jaře dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje až devadesát procent způsobilých výdajů. Kvůli požáru v současnosti probíhá aktualizace projektu.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov