BRUNTÁL | Dnes a denně slyšíme úvahy rodičů budoucích prváčků na téma, že současná kovidová doba připravenosti na školní docházku nepřeje, že nevědí, co a jak od září bude a že by raději zvážili odklad, aby se nový žáček nemusel vracet do školky nebo opakovat ročník. Chápeme tyto obavy, proto jsme se rozhodli požádat zřizovatele o možnost otevřít přípravnou třídu.

Foto: Základní škola Bruntál, Jesenická 10

S podobnou situací máme zkušenosti i z minulých let. Jsme zvyklí mít po zápise řadu dětí, jejichž rodiče požádali o odklad. Počty takových dětí se pohybují mezi 10 až 20. Společně po zápise řešíme otázku: „Kam s nimi?“ Zpátky do školky, do přípravné třídy na jinou školu?

Proto jsme se rozhodli, že rozšíříme naše školské služby o poskytování docházky do přípravné třídy.

Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Děti si mohou vytvořit kladný vztah ke své budoucí škole, učitelům a všem ostatním zaměstnancům, pedagogům i ke svým spolužákům. S rodiči budeme v kontaktu prostřednictvím osobních i třídních konzultací a třídních schůzek. Budeme schopni zajistit i to, že dítě si po přípravné třídě nebude muset zvykat na nového učitele, protože předpokládáme, že paní učitelka z přípravky bude se svými žáčky pokračovat i do prvního ročníku.

Před vyučováním i po skončení dopolední vzdělávací části budou moci žáci navštěvovat také školní družinu, a to v plném rozsahu, tedy do 17:00 hodin.

Připravili jsme žádost na získání souhlasu s přípravnou třídou, kterou jsme již předali zřizovateli (městu Bruntál) a pevně doufáme, že se nám tento plán podaří ve spolupráci s Vámi realizovat, pokud se rozhodnete, že Vaše dítě, pro něž si přejete letos odklad školní docházky, přihlásíte na tento rok přímo do přípravné třídy ve škole.

Autor: Anna Kodeda ZŠ Bruntál, Jesenická 10