BRUNTÁL | Dnes a denně slyšíme úvahy rodičů budoucích prvňáčků na téma, že současná doba připravenosti na školní docházku nepřeje, že nevědí, co a jak od září bude a že by raději zvážili odklad. Chápeme tyto obavy, proto jsme se rozhodli požádat zřizovatele o možnost otevřít přípravnou třídu.

S podobnou situací máme zkušenosti i z minulých let. Jsme zvyklí mít po zápise řadu dětí, jejichž rodiče požádali o odklad. Počty takových dětí se pohybují mezi 10 až 20, v roce 2018 jich bylo dokonce 22. A pak společně řešíme otázku: „Kam s nimi?“ Zpátky do školky, do přípravné třídy na jinou školu?

Proto jsme se rozhodli, že rozšíříme naše školské služby o poskytování docházky do přípravné třídy. Přípravná třída je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cílem přípravné třídy je pomocí různých aktivit a činností systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní.

Základem přípravné třídy je organizovaná činnost pomocí různých didaktických her, pracovních listů, obrázků a různých pohybových, hudebních, pracovních a výtvarných činností, které u dětí rozvíjí nejrůznější oblasti jejich osobnosti – sluchové, zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci, matematické představy, sebeobslužné a sociální dovednosti, hrubou a jemnou motoriku.

Děti si mohou vytvořit kladný vztah ke své budoucí škole, učitelům a všem ostatním zaměstnancům, pedagogům i ke svým spolužákům. S rodiči budeme v kontaktu prostřednictvím osobních i třídních konzultací a třídních schůzek.
Před vyučováním i po skončení dopolední vzdělávací části budou moci žáci navštěvovat také školní družinu, a to v plném rozsahu, tedy do 17:00 hodin.

Připravili jsme žádost na získání souhlasu s přípravnou třídou, kterou v těchto dnech předáváme zřizovateli (městu Bruntál) a pevně doufáme, že se nám tento plán podaří zrealizovat.

Autor: Marcela Žáková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10